சென்னைக்கு சியர்ஸ்: சாவுக்கு சரக்கடிக்கும் நகரம்

Humour

சென்னைக்கு சியர்ஸ்: சாவுக்கு சரக்கடிக்கும் நகரம்

Illustration: Mudit Ganguly

“இத்தையா பார்ட்டின்னு சொல்றீங்க?”

என் டிரைவர் பிரகாஷ் இப்படிக் கேட்டபோது, நான் ரம் சகதியில் தவழ்ந்துகொண்டு இருந்தேன்.

“ஆமாம், கொஞ்சம் கலீஜா இருக்கில்ல?” குட்டி டைனோசர் மென்றுபோட்டதைப்  போல இருந்த மிருக உடலின் பாகத்தை கையில் பிடித்தபடி அவனைப் பார்த்துச் சொன்னேன்.

READ MORE

Comments