Dene Wala Jab Bhi Deta, Deta Chappar Phaad Ke. #OnionPrices #PetrolPrice

Humour

Dene Wala Jab Bhi Deta, Deta Chappar Phaad Ke. #OnionPrices #PetrolPrice

Comments