Meri taraf mat dekhiye, main aapki koi sahayta nahi kar sakta.

Humour

Meri taraf mat dekhiye, main aapki koi sahayta nahi kar sakta.

Comments