Allah aur Bhagwaan dono hai hairan. Mazhab ke naam pe, kyun ban gaye haivan?

Politics

Allah aur Bhagwaan dono hai hairan. Mazhab ke naam pe, kyun ban gaye haivan?

Comments