Allah aur Bhagwaan dono hai hairan. Mazhab ke naam pe, kyun ban gaye haivan?

Politics

Allah aur Bhagwaan dono hai hairan. Mazhab ke naam pe, kyun ban gaye haivan?

Comments

Translate (Beta) »